Filozofia pracy

Nasze biuro proponuje Państwu profesjonalną współpracę w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Jesteśmy członkiem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (www.pfrn.pl), zrzeszonym w Warszawskim Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (www.wspon.org.pl) i aktywnym uczestnikiem systemu MLS NIERUCHOMOŚCI (system wielokrotnego oferowania nieruchomości) (www.mls.org.pl).

 
Mając na uwadze jedną z zasad wymaganych w pracy pośrednika – najwyższą staranność właściwą dla pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami – z przyjemnością podejmiemy się zadania pośrednictwa sprzedaży lub najmu Państwa nieruchomości.  
Nasze biuro pracuje w systemie MLS NIERUCHOMOŚCI, tylko i wyłącznie w oparciu o tzw. umowy ekskluzywne. Jest to najnowocześniejsza forma pracy biur nieruchomości, najbardziej przyjazna Klientom zamierzającym sprzedać swoją nieruchomość, zalecana przez ministra Infrastruktury, Polską Federację Rynku Nieruchomości, regionalne Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

 
Umowy ekskluzywne to:

 • szybka sprzedaż nieruchomości;
 • reprezentowanie tylko i wyłącznie jednej strony transakcji przez jednego pośrednika;
 • profesjonalna obsługa, nieruchomość zostanie szczegółowo opisana i udostępniona wszystkim użytkownikom Internetu poprzez witrynę internetową www.mls.com.pl oraz inne witryny udostępnione, jako narzędzie pracy jedynie pośrednikom, także poprzez witryny płatne dostępne także dla osób podejmujących próbę sprzedaży bezpośredniej swoich nieruchomości;
 • nieruchomość może być proponowana do sprzedaży przez każdego pośrednika spośród 700 pracujących w ponad 300 biurach uczestniczących w systemie MLS NIERUCHOMOŚCI;
 • sprzedaż poprzez system MLS NIERUCHOMOŚCI likwiduje potrzebę odwiedzania wielu biur nieruchomości, wypełniania wielu formularzy i podpisywania wielu umów;
 • Sprzedający nie musi wielokrotnie opowiadać o nieruchomości i pokazywać jej kolejnym pośrednikom, asystentom pośredników, agentom w obrocie nieruchomościami, osobom przypadkowym, które nie zamierzają kupić danej nieruchomości, a jedynie sondują rynek, by samemu przystąpić do sprzedaży swojej nieruchomości;
 • oszczędność czasu dla sprzedającego jednocześnie zwiększając jego bezpieczeństwo (dane osobowe są przekazywane tylko i wyłącznie jednemu biuru nieruchomości);
 • pośrednicy - uczestnicy systemu MLS NIERUCHOMOŚCI stosują najnowocześniejsze techniki i narzędzia pracy;
 • współpracując tylko i wyłącznie z jednym pośrednikiem Sprzedający pozwala pośrednikowi lepiej poznać swoje oczekiwania i samą nieruchomość. To z kolei skutkuje bardziej efektywną pracą pośrednika;
 • pośrednicy mają obowiązek skrupulatnego weryfikowania potencjalnych klientów kupujących;
 • pośrednicy działający w systemie MLS NIERUCHOMOŚCI pracują zawsze zgodnie z prawem, min. w oparciu o ustawą o gospodarce nieruchomościami, standardami zawodowymi, mają obowiązek stale podnosić swoje kwalifikacje, posiadają licencję zawodową i ubezpieczenie OC na okoliczność prowadzonej działalności gospodarczej, podlegają wnikliwej kontroli zawodowej pod względem przestrzegania standardów zawodowych i zasad etyki zawodowej;
 • głównym zadaniem pośrednika wobec Klienta jest zapewnienie osobie sprzedającej nieruchomość profesjonalnej obsługi oraz bezpieczeństwa transakcji. Sprzedający ma pewność, że Jego nieruchomość będzie umieszczana na większości najchętniej odwiedzanych, przez potencjalnych kupujących, portali internetowych, na których nasze biuro umieszcza oferty swoich Klientów, także na łamach prasy;
 • możliwość stosowania nietypowej reklamy i jej różnych form, a przez to zwiększenie prawdopodobieństwa sprzedaży.


          System MLS NIERUCHOMOŚCI jest wzorowany na amerykańskich i europejskich rozwiązaniach, cechujących się najwyższą skutecznością i profesjonalizmem z uwzględnieniem różnic wynikających z prawa i odmienności rynku polskiego.

          System MLS NIERUCHOMOŚCI zawiera tylko aktualne i sprawdzone pod względem prawnym, technicznym oraz najbardziej zbliżone do cen rynkowych oferty biur nieruchomości, które zawarły ze sprzedającymi ekskluzywne umowy pośrednictwa.


          Warunkiem koniecznym do sprzedaży nieruchomości w systemie MLS NIERUCHOMOŚCI jest podpisanie ekskluzywnej umowy pośrednictwa, dzięki której wybrane biuro nieruchomości  jest biurem wiodącym przy dokonywaniu transakcji sprzedaży lub najmu nieruchomości, zarówno w kontaktach z innymi biurami jak i potencjalnymi kupującymi.